NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Press - 2020


2020-06-03, PRESS

Ny nationell portal tillgängliggör forskningsdata om covid-19

Idag lanseras en nationell dataportal för forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Det blir nu enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata. Framsteg i forskningen kring coronaviruset drivs i hög grad av att forskningsdata snabbt kan delas världen över. EU-kommissionen synliggör därför forskningsdata och metadata från forskning om covid-19 på en […]

2020-05-06, PRESS

SciLifeLab lanserar nationellt forskningsprogram kring Covid-19

Totalt 67 forskningsprojekt kring Covid-19 – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller – är del av det nationella forskningsprogram som SciLifeLab nu lanserar tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projekten fokuserar på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab.

2020-04-08, PRESS

SciLifeLab samordnar storsatsning på diagnostik och forskning om Coronaviruset

(PRESSMEDDELANDE) Det universitetsdrivna forskningscentret SciLifeLab tar nu ett helhetsgrepp på biovetenskapliga insatser kopplade till den pågående pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. För att nå snabba framsteg får lovande forskningsprojekt snabb finansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och traditionellt konkurrerande forskning lyfts till en laginsats. Som ett steg i kampen mot covid-19 kommer SciLifeLab (Science […]

2020-03-23, PRESS

SciLifeLab bidrar till uppskalning av diagnostisering och analys av COVID-19

Igår, den 22 mars 2020, meddelande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att de omgående anslår 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning avseende coronavirussjukdomen COVID-19. ”SciLifeLab:s forskare vill och är redo att bidra i arbetet med den pågående COVID-19-pandemin på flera olika vis, både på kort sikt och längre fram.”