NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Press - 2019


2019-11-26, PRESS

Press release: The Human Secretome defined – a novel map of all proteins actively secreted to blood

[Stockholm, November 26, 2019] – Today, a novel map of all proteins secreted to human blood is described. The paper by Uhlen et al. entitled “The Human Secretome” is published in the journal Science Signaling and provides a first comprehensive annotation of all proteins secreted by the human cells. In addition, an analysis of the […]

2019-11-22, PRESS

Pressmeddelande: Forskning avslöjar den tredimensionella genstrukturen hos enskilda celler

I en tid då många riktar sina blickar mot årets nobelprisutdelning och hyllandet av seniora och välkända forskare väljer SciLifeLab att, tillsammans med den internationellt välkända tidskriften Science, globalt uppmärksamma framstående unga life science-forskare i början av deras karriärer. Under den andra veckan i december är det dags för utmärkelsen Science & SciLifeLab Prize for […]

2019-10-18, PRESS

Pressmeddelande: Sverige ansluter sig till Earth Biogenome-projektet

Genom SciLifeLab har nu även Sverige tagit steget till att bidra med expertis och teknologi inom det världsomspännande initiativet Earth Biogenome Project, där arvsmassan för över en miljon arter bestäms.  Tills relativt nyligen var det ett tidskrävande och dyrt åtagande att kartlägga en enskild arts arvsmassa, men under det senaste decenniet har kapaciteten för storskalig […]

2019-09-05, PRESS

[Pressmeddelande] En atlas över människans hjärna och blod

Teamet bakom det svenska forskningsprojektet Human Protein Atlas lanserar idag övergripande karaktäriseringar av alla proteiner som förekommer i människans blodceller, olika delar av hjärnan och kroppens ämnesomsättning. Dessa tre nya delar har i syfte att öka förståelsen för människans molekylära byggstenar och att underlätta tillämpad forskning som syftar till bättre och effektivare medicinsk behandling i framtiden.