NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Utbildning


Utbildning som främjar framtidens forskning

 

Kurser och workshops

SciLifeLab erbjuder kurser och workshops för doktorander, postdocs, seniora forskare och andra anställda vid universitet i hela Sverige.

Våra kurser och workshops täcker kunskap och förståelse för de avancerade tekniker och dataanalys-metoder som finns tillgängliga vid SciLifeLab. De flesta av kurserna riktar sig mot forskare som tidigare inte känt till – eller inte haft tillgång till – de metoder som SciLifeLab tillhandahåller.

Genom våra kurser och workshops lär du dig hur du kan dra nytta av SciLifeLab:s vetenskapliga resurser, hur du planerar projekt och hur du analyserar data. Workshopparna är oftast kortare än kurserna och mer fokuserade på enskilda områden.

Aktuella kurser (på engelska)

 

Seminarier

SciLifeLab är värd för ett antal fristående seminarier liksom två seminarieserier med framstående talare:

SciLifeLab The Svedberg

Seminarieserien SciLifeLab The Svedberg ges vid Biomedicinsk Centrum (BMC) i Uppsala och har föreläsningar varannan vecka. Seminarieserien är uppkallad efter den svenska kemisten och Nobelpristagaren Theodor ”The” Svedberg och startades i mitten av 70-talet. En kommitté bjuder in ledande forskare från Sverige och andra länder att hålla seminarier inom biovetenskap.

SciLifeLab The Svedberg är också en forskarkurs för studenter. Genom att närvara vid tio seminarier under en termin får man en högskolepoäng. Mer information om hur men deltar i kursen finns på kurshemsidan.

 

Naturvetenskap för skolor

SciLifeLab strävar efter att tillhandahålla kunskap om life science till personer inom akademi, industri och samhälle – inklusive hälso- och sjukvård, skolor och beslutsfattare.

Som en del av tredje uppgiften för våra huvuduniversitet vill vi särskilt uppmuntra och skapa tillgång till denna kunskap för nästa generations forskare. Därför samarbetar vi med olika parter för att medverka i och tillhandahålla olika aktiviteter för skolklasser och deras lärare.

 

Nyheter!

ForskarFredag 2016

Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och får se hur spännande och vardagsnära forskning kan vara.

SciLifeLab deltar med ett heldagsprogram på SciLifeLab där högstadieklasser bjuds in för att lyssna på föreläsningar om hur våra forskare försöker förstå hur alla organismer är besläktade med varandra i livsträdet, hur vi kan minska användningen av fossila bränslen med hjälp av bakterier som använder fotosyntesen, hur miljön påverkar utvecklingen av vårt immunförsvar och om utmaningen med att förstå hur alla mänskliga proteiner fungerar, tillsammans med en guidad rundvandring i våra laboratorier.

Plats: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, Solna

Datum: 30 september 2016

Mer detaljerad information om ForskarFredag och registrering kommer under juli/augusti.

—————————————————————————————————————————-

Om du har frågor, förslag eller idéer, kontakta Eva Molin, eva.molin@scilifelab.uu.se

 

Pågående projekt

Bioinformatikexperiment för skolklasser

I samarbete med Biotopia, ett biologimuseum i centrala Uppsala. På museet finns speciella mötesrum för experiment och lektioner. Biotopia är ett spännande och roligt komplement till skolutbildning på alla nivåer och en mötesplats för samhälle, skolor, föreningar och forskare inom naturvetenskap. Tillsammans med personalen på Biotopia ska SciLifeLab sätta upp ett experiment med fokus på bioinformatik och komparativ genetik, till exempel hur studier på hundar kan hjälpa oss förstå sjukdomar hos människor. Experiment kommer att kunna bokas via Biotopia.

Bioinformatikövningar Bioresurs

I samarbete med Bioresurs och Biotopia har SciLifeLab bioinformatikövningar för gymnasieklasser. Du kan ladda ner de filer som behövs för övningarna via länken när nedanför. Studiematerial och mer information hittar du här.

Ärftliga sjukdomar och egenskaper hos hund

 

Tidigare aktiviteter

Bioresursdagarna
Uppsala, 10-13 november 2014

I samarbete med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik and Biotopia. Bioresursdagarna är två dagar för seniora gymnasielärare med föreläsningar, labarbete, praktiska övningar och diskussioner. Tanken är att koppla ihop labarbetet med övningar och fördjupande föreläsningar. Det övergripande temat för 2014 var genetic engineering med fokus på ärftliga sjukdomar och GMO. Grunden för deltagarna är ämnesprogrammen för biologi (Biologi 1och Biologi 2), och bioteknik inom molekylärbiologi/genteknologi.

SciLifeLab deltog med en föreläsning av Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik och en av våra internationellt mest välkända forskare.

 

Lärardagar
Umeå, 25 November 2015
Lund, 26 November 2014
Uppsala, 13 Maj 2014

I samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). KVA arrangerar inspirationsdagar med föreläsningar inom aktuell forskning i naturvetenskap och matematik för lågstadie- och gymnasielärare. Lärare från hela Sverige är välkomna att delta.

Föreläsningar från Lärardagen 2014 finns på UR Play:

Ämne: Aktuell medicinsk forskning

  • Så arbetar SciLifeLab, Kerstin Lindblad-Toh
  • Hundar hjälp vid människans sjukdomar, Kerstin Lindblad-Toh
  • Datorer och matematik i hälsoarbetet, Adam Ameur
  • Diet ur ett evolutionärt perspektiv, Ulf Gyllensten
  • Koppling mellan Heliga Birgitta och en inbrottstjuv, Marie Allen
  • Antibiotikaeran närmar sig slutet, Åsa Melhus
  • Formativ bedömning inom NO, Eva Molin

 

Fler aktiviteter (på engelska)