NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Forskning


Forskningen vid SciLifeLab bedrivs inom två huvudsakliga områden: hälsa och miljö. SciLifeLab samlar forskare från flera fält inom molekylärbiologin för att främja samverkan mellan olika forskningsområden.

Ett viktigt mål för forskningen vid SciLifeLab är att förstå, diagnosticera och behandla sjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdom, Alzheimer’s sjukdom och infektionssjukdomar. Genom att identifiera genetiska faktorer, biomarkörer och molekylära mekanismer hoppas våra forskare kunna bidra till att dessa sjukdomar kan diagnosticeras tidigt och behandlas med skräddarsydda läkemedel.

Ett annat fokus är ökad molekylär förståelse av mikroorganismer vilket i sin tur kan leda till utveckling av nya verktyg för övervakning av miljön i Östersjön eller utveckling av nya biobränslen.

Läs mer om vår forskning under Scientific highlights. I artiklarna från 2013 och 2014 finns det en svensk version länkad längst ner i artiklarna.

Du kan också läsa mer om våra forskningsledare och deras forskningsområden under SciLifeLab Faculty (på engelska).