NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

På svenska


Om oss

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. Vårt mål är också att bygga en stark forskargruppering kring SciLifeLab genom utbildning och samverkan. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Vi samarbetar med flera andra svenska universitet.

SciLifeLab kombinerar teknisk expertis med avancerad kunskap inom translationell medicin och molekylärbiologi. Forskare i hela Sverige kan använda både de tekniker och den kunskap som finns på SciLifeLab. Akademiska forskare som använder sig av SciLifeLabs infrastruktur betalar vanligtvis bara för kemiska reagenser och andra konsumtionsvaror. Användare från industrin betalar de faktiska kostnaderna för de analyser som utförs.

De som använder tekniker och kunskap som tillhandahålls av SciLifeLab finns inom akademi, industri, myndigheter och sjukvård. SciLifeLab uppmuntrar också partnerskap och möjliggör samarbeten mellan aktörer inom life science-sektorn.

Vision

Att vara ett internationellt ledande center som utvecklar, använder och erbjuder avancerade tekniker för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö.

Korta fakta

  • SciLifeLab är ett svenskt vetenskapligt center för forskning inom områdena hälsa och miljö
  • SciLifeLab utvecklar, utnyttjar och tillhandahåller avancerade teknologier och kunnande inom området molekylära biovetenskaper till forskare från hela landet
  • Centret är ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm och Uppsala; Karolinska Institutet,
  • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet
  • SciLifeLab startade sin verksamhet 2010 och har idag över 400 anställda vid faciliteterna, samt fler än 150 anknutna forskargrupper
  • Den nationella resursen finansieras av statliga medel som ett led i att stärka svensk forskning och innovation

Se film om SciLifeLab

Ladda ner flyer (PDF) om SciLifeLab